Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Početna
Iznajmljivači PDF Ispis E-mail

U nastavku donosimo sve potrebne informacije o iznajmljivanju: 


UPUTE

Ove upute namijenjene su registriranim iznajmljivačima i onima koji to žele postati. Upute su isključivo informativnog karaktera.
Svi važeći Zakoni i propisi kojih se iznajmljivači trebaju pridržavati nalaze se na stranicama Ministarstva turizma www.mint.hrSAŽETAK:

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

 

- ishoditi Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje Ured državne uprave u Primorsko goranskoj županiji – Služba za gospodarstvo - Ispostava Krk, Trg Bana Jelačića 3 (tel. 051 354 353).

 

-  na ulazu u objekt vidno istaknuti standardiziranu ploču s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati: kopiju uplatnice,  kopiju rješenja o kategorizaciji,  i točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

Kontakt: Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ;

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript , www.kordun.hr )

 

-  istaknuti u svakom objektu cijene usluga koje se nude i informaciju o plaćanju boravišne pristojbe

Cijena usluge mora biti iskazana u kunama, a pored toga cijena  može biti izražena u  eurima. Cjenik  mora sadržavati osobne podatke – ime i prezime , OIB nosioca Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, točnu adresu objekta pružanja usluga, razred turističkog mjesta te vrstu i kategoriju objekta. Cjenik nije potrebno ovjeravati.

Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su cijenu boravišne pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja ( ona ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku da je paušalna boravišna pristojba uključena u cijenu. Iznajmljivač ima agencijski i/ili vlastiti cjenik.

 

- prema rješenju označiti brojeve smještajnih jedinica

 

- utvrditi „Kućni red“ na barem dva strana jezika i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima

 

- imati kutiju za prvu pomoć

 

- u smještajnim jedinicama istaknuti obavijest o zabrani usluživanja alkohola osobama mlađim od 18 godina

 

- preporuča se imati sef za vrijednosti, bilo bi dobro osigurati goste od nesretnog slučaja i imati jednu bilježnicu za knjigu utisaka.

 

-  utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu

 

-  obaviti sanitarni pregled na kliconoštvo trebaju samo oni iznajmljivači koji pružaju usluge prehrane – doručka, ručka, večere.

Sukladno Izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekta u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ( NN 78/14 ) ukidaju se zdrastveni uvjeti za iznajmljivače te više nisu dužni ishoditi lječničku potvrdu.

 

- izdati gostu račun ( u kopiji ) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu.

Račune izdaje ili agencija u ime iznajmljivača ili iznajmljivač samostalno.

 

- podnošenje pisanih prigovora

Sukladno promjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koje su stupile na snagu 07.07.2013. između ostalog se ukida obveza vođenja knjige žalbe, ali je uvedena nova obveza za ugostitelje i iznajmljivače, glede omogućavanja korisnicima usluga podnošenja pisanog prigovora, sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača.

U Vodiču za ugostitelje, državnog inspektorata stoji naime sljedeće:

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u

kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom

poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana

od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju

prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 10. Zakona o

zaštiti potrošača).

Obrazac dokumenta nalazi se na kraju te ga ispunjenog sa osobnim podacima treba istaknuti u smještajnom objektu.

 

- imati Plan evakuacije

Plan evakuacije obavezan je u svakoj smještajnoj jedinici koja se iznajmljuje. Evakuacijski plan može se nacrtati vlastoručno ili kopirati sa projektne dokumentacije vašeg objekta. Važno je da se iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrta strelicu koja označava puta za izlazak u slučaju požara.

 

- eVisitor je jedinstveni online informacijski sustav od 01.01.2016. godine

Korisničko ime, lozinku i TAN listu iznajmljivači podižu u TZO Vrbnik te dobivaju i kratku edukaciju o korištenju eVisitora.

Za korištenje usluge potrebno je računalo sa vezom za internet, te pravo pristupa servisu.

 

- prijavljivati goste u sustav eVisitor u roku 24 sata po dolasku i odlasku u smještajni objekt.

- više nije potrebna prijava gostiju u MUP, već je to omogućeno automatski prilikom prijave u eVisitor. Iznajmljivači koji već posjeduju šifru od MUP-a istu upisuju u sustav, a oni koji je nemaju sustav će im je automatski dodijeliti.

 

27.6.2013. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima zbog usklađivanja s Direktivom Vijeća 2004/38/EZ od 29.4.2004. o pravu državljana unije i članovima njihovih obitelji o slobodi kretanja i boravka na području države članice.
Tako, Zakon o strancima (NN 130/11 i 74/13 -čl.153) ne propisuje obvezu pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja da policijskim upravama/postajama dostavljaju prijave kratkotrajnog boravka ( do 3 mj. ) za državljane Europskog gospodarskog prostora (EGP).

MUP-u više nije potrebno prijavljivati državljane EGP -  Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Irska, Island, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija.
Također i Monako, San Marino, Andora i Vatikan.

 

- voditi popis gostiju više nije potrebno

Iznajmljivači više nisu dužni voditi knjigu „Popis gostiju“. Sada će svi podaci automatski biti uneseni u sustav eVisitor prilikom prijave gostiju.

 

- voditi evidenciju prometa

Svaki izdani račun potrebno je upisati u knjigu „Evidencija prometa“ ili se može voditi u elektroničkom obliku

 

-  platiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe ( BP )

Boravišna pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i  seljačkom domaćinstvu plaća se u paušalnom iznosu po svakom osnovnom krevetu, a  iznos  se utvrđuje ovisno o razredu turističkog mjesta i koeficijentu:  Vrbnik „A“ razred  -  300 kn, koeficijent  1,00; Risika „C“ razred  -  210 kn, koeficijent  0,70; Garica, Kampelje „D“ razred

-  150 kn, koeficijent  0,50

Uvid u zaduženja i uplatnice paušalnog iznosa BP obavlja se samostalno putem eVisitor sustava, na temelju čega se vrši i plaćanje.

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok  dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. A može se uplatiti i sve odjednom do 31. srpnja.

 

-  platiti godišnji paušalni iznos poreza

Uplata paušalnog poreza više se ne obavlja na temelju poreznog rješenja i uplatnica koje su iznajmljivači primali od Porezne uprave. S zadnjom poslanom uplatnicom u 2015. godini, poslan je i dopis s uputama za plaćanje u 2016. godini. Odnosno, iznajmljivači samostalno ispunjavaju uplatnice i podmiruju zaduženja nadležnoj poreznoj Upravi. Paušalni porez plaća se u četiri jednaka obroka, s time da prvi obrok  dospijeva 31. ožujka, drugi 31. lipnja, treći 30. rujna, a četvrti 31. prosinca tekuće godine.

Paušalni porez plaća se po svakom osnovnom krevetu, a iznos se utvrđuje ovisno o razdredu turističkog mjesta i koeficijentu ( isti iznosi kao kod boravišne pristojbe ).

 

-  platiti članarinu turističkoj zajednici

Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član TZ, ovisi o razredu turističkog mjesta, o skupini u koju je razvrstana djelatnost, te o stopi na ukupni prihod.

Djelatnost «usluge građana u domaćinstvu» razvrstana je u prvu skupinu, stoga građani koji ostvaruju prihode od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu plaćaju članarinu po  stopama propisanim za prvu skupinu i za pripadajući razred turističkog mjesta.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. Zakona plaćaju članarinu po slijedećim stopama:

Vrbnik - A razred 0,16150 % ;  Risika - C razred 0,12920 % ; Garica i Kampelje D razred 0,11628 %

 

Osnovica za obračun je bruto promet iskazan u evidenciji prometa.

Za 2016. godinu prema zakonu NN 110/2015 pravna i fizička osoba plaća mjesečni predujam članarine u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu.

 

IBAN  za turističku članarinu je HR8010010051750727159

Poslovni subjekti, građani, i strane pravne i fizičke osobe u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» OIB iznajmljivača

 

Ispunjeni „Obrazac TZ“ za prethodnu godinu dostavlja se u Ministarstvo financija, Ispostavu  Porezne uprave prema mjestu prebivališta do 28.02. tekuće godine.

Uz Obrazac TZ obveznici plaćanja članarine dužni su priložiti i dokaz o uplati razlike članarine po konačnom obračunu ( red. br. 5. Obrasca TZ ), ako je u vidu predujma uplaćeno manje članarine nego što je obračunato.

 

 

Povećanje cenzusa privatnim iznajmljivačima za obvezan ulazak u sustav PDV-a.

sa dosadašnjih 230.000,00 kn na 300.000,00 kn. Svi poduzetnici, bez obzira na status, koji do kraja godine ne ostvare primitke veće od 300.000,00 kn, nisu dužni do 15. siječnja slijedeće godine podnijeti prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave za ulazak u sustav PDV-a.

Iznajmljivači koji tokom godine od iznajmljivanja ostvare više od 300.000 kn bruto, ulaze u  sustav PDV-a

U poreznu prijavu se ne unose primici od dohotka ostvaren iznajmljivanjem soba i postelja za koji je plaćen porez u paušalnom iznosu.

 

 

PDV identifikacijski broj i plaćanje  PDV-a na proviziju

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, svi iznajmljivači koji rade s turističkim agencijama u Uniji, ali i drugim zemljama izvan Unije, obvezni su na njihove provizije obračunati i plaćati PDV od 25% bez obzira jesu li ili nisu u sustavu PDV-a. Od 01.03. tu uslugu nudi i Fina.

 

Iznajmljivači koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a smatraju se „malim poreznim obveznicima“ u odnosu na provizije stranih TA. To znači da su obvezni platiti PDV nakon ispostave računa samo na iznos provizije koju im ta agencija naplaćuje. Moraju zatražiti u Poreznoj upravi PDV identifikacijski broj i dostaviti ga stranoj TA 15 dana prije prije primanja usluge. Takvu obvezu nemaju oni koji rade s domaćom agencijom.

Do 20. u mjesecu treba ispuniti i podnjeti PDV obrazac i platiti PDV na proviziju do kraja idućeg mjeseca.

 

Ostali građani EU-a koji su registrirani kao iznajmljivači moraju se registrirati za potrebe PDV-a. Time im se dodjeljuje PDV identifikacijski broj te se upisuju u registar obveznika PDV-a.

 

 

Pojednostavljeni postupak dodjele poreznog broja stranim osobama, građanima EU, koji u RH obavljaju povremenu djelatnost

Strana osoba koja obavlja povremenu djelatnost obvezna je sa internetskih stranica Ministarstva financija preuzeti „Obrazac P-PDV“. Uz Obrazac obavezno se dostavlja i „Izjava o suglasnosti“ da se Potvrda o određenom i dodijeljenom OIB-u i rješenje o dodjeli PDV ID broja može stranoj osobi dostaviti putem e-pošte. Obrazac i Izjavu potrebno je dostaviti na novu e-poštu Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript Ministarstva financija, Porezne uprave. Putem navedene e-pošte odvijat će se sva daljnja komunikacija. U roku 8 dana dostavlja se stranoj osobi Potvrda o OIB-u i rješenje o dodjeli PDV ID broja.

Porezni obveznik – strana osoba obvezna je dostaviti prijavu PDV-a (Obrazav PDV) samo za onaj mjesec u kojem je obavljala povremenu djelatnost ( do 20. u mjesecu za prethodni mjesec ), u papirnatom obliku ili putem FINA-e ako ima certifikat ili skenirano e-poštom na Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

 

 

Preporuka za postupanje u vezi RTV pretplate

Iako su i dalje odredbe navedenog zakona dvojbene i u dijelu kontradiktorne, naša je preporuka iznajmljivačima obiteljskog smještaja slijedeća:

1. Plaćanjem jedne RTV pretplate domaćinstva stječu pravo na korištenje još tri prijamnika bez plaćanja dodatne naknade.

2. Veći broj prijamnika od 4 treba odjaviti po isteku sezone iznajmljivanja i prijaviti ih sa datumom početka iznajmljivanja smještaja. Dodatnu pristojbu treba plaćati samo u periodu za koji ste prijavili dodatne prijamnike

Preporuku i tumačenje dobili smo od predsjednika Zajednice obiteljskog smještaja i turizama pri HGK.

 

Korisne informacije za iznajmljivače obiteljskog smještaja  „Kutak za iznajmljivače“ možete pogledati na www.otok-krk.org , koje priprema gosp. Nedo Pinezić, predsjednik Zajednice obiteljskog smještaja i turizma HGK

 

 

Nadam se da će Vam ove kratke upute pomoći u ispravnom vođenju potrebne dokumentacije.

 

S poštovanjem,

Sanja Polonijo, direktorica  TU TZO Vrbnik

 

 


O B A V I J E S T

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/14 ) obavještavamo potrošače da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na:

Adresa: …………………………………………………………………...…..
ili
E-mail: ………………………………………………………………………..
ili
Telefax broj: …………………………………………………………………
ili
podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru

Odgovor na Vaš prigovor dobiti ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Podnositelj prigovora: 

 


Ime i prezime: …………………………………………………………………

Adresa za dostavu odgovora: ………………………………………………….


 
« Prethodna

Google prevoditelj

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Sljedeća događanja

No events

Kalendar događanja otoka Krka

logo.png

Knjižnica obitelji Vitezić

knjiznica.jpg

Muzeji, galerije, suveniri

muzeji.jpg

Vrbnička žlahtina

zlahtina.jpg

Ronilački klub

diving_ml.jpg

Pošalji e-razglednicu

razglednice.jpg

Logotip

vrbnik_new.jpg 

Tečaj

tecaj.jpg

Korisni linkovi

linkovi.jpg

Iznajmljivači

privatni_smj.jpg

Specijalizirani časopisi

spec_cas.jpg

Kontakt

TZO Vrbnik, Placa vrbničkog statuta 4, 51516 Vrbnik

Tel/Fax: +385 51 857 479

E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 htz.jpg kvarner.jpg
tz_otok_krk_naslovna.jpg