Logotip

Znak:
Na  prvi  pogled  uočava  se  prepoznatljiva  vizura  Vrbnika,  a  nakon  toga  pojavljuju  se simbol  galeba, vinograda  i  prirode  koja  okružuje  Vrbnik  i  simbol  mora.  Tek  nakon  svega  toga  pažljivi  će  promatrač  u  njima  prepoznati  pisana  slova  -  V,  N,  i  M  koja  označavaju  Vrbnik  nad  morem.  

 Slogan:
U  skladu  sa  sloganom  «Nad  morem  priča»,  koji  sugerira  bogatstvo  kako  povijesnih  tako  i  priča  koje  će  posjetioci  sami  stvoriti  o  ovom  osobitim  gradu,  želja  je  bila  da  i  sam  znak  priča  priču.