Obavijest - Prodaja sadnica cvijeća
U petak 19.04.2013. Općina Vrbnik u  suradnji sa TZO Vrbnik, organizira prigodnu prodaju sadnica cvijeća.  Svako  domaćinstvo  može  kupiti max.  20  sadnica. Cijena  1  sadnice  je  2,50  kn.

Raspored:
Garica od 11,30 do 12,30 sati (kraj crkve)
Risika od 13,00 do 14,00 (kraj crkve)
Vrbnik od 14,00 do 18,00 sati  (u domu)