Statistički podaci za razdoblje siječanj-srpanj i srpanj 2013.
Prema podacima TU TZO Vrbnik za razdoblje siječanj-srpanj na području Općine Vrbnik boravilo je u kategoriziranom smještaju ukupno 4.374 turista ( 124 domaćih i 4.250  stranih ),  koji su ostvarili ukupno 28.390 noćenja ( 589 domaćih i 27.801 stranih ).  
U odnosu na 2012. godinu broj turista povećao se za 1%, a broj noćenja za 3%.  
Domaćih je turista bilo 49% manje i oni su ostvarili 50% manje noćenja, dok je stranih dolazaka turista bilo 4% više, a za 5% više je bilo i noćenja.  
U hotelu je registrirano 251 dolazak i 692 noćenja, dok je u prvih sedam mjeseci prošle  godine bilo ostvareno 157 dolazaka i 420 noćenja. Dolazaka je bilo 60% više, a noćenja  65%.  
U privatnom smještaju do kraja srpnja ostvareno je 1% manje dolazaka ( 4.123) i 2%  više noćenja ( 27.698 ) u odnosu na prošlu godinu, kad je bilo registrirano 4.168 dolazaka i 27.129 noćenja.


Što se tiče samog srpnja ukupna situacija je nešto bolja.
U srpnju je na području naše općine u kategoriziranom smještaju boravilo ukupno 2.921  turista ( 75 domaćih i 2.846 stranih ), koji su ostvarili ukupno 20.578 noćenja ( 338 domaćih i 20.240 stranih ).  
U odnosu na 2012. godinu broj turista povećao se za 5%, a broj noćenja za 7%.  
Domaćih turista bilo je 18% manje i oni su ostvarili 37% manje noćenja, dok je stranih turista bilo 5% više, a 9% više bilo je i noćenja.  

U hotelu je registrirano 150 dolazaka i 462 noćenja, dok je u sedmom mjesecu prošle godine bilo 113 dolazaka i 324 noćenja. Dolazaka je bilo 33% više, a noćenja 43%.  
U privatnom smještaju u srpnju ostvareno je 3% više dolazaka ( 2.771) i 7% više noćenja ( 20.116 ) u odnosu na prošlu godinu, kad je bilo registrirano 2.688 dolazaka i 18.835 noćenja.