Traži se osoba za rad u TZO Vrbnik

TZO Vrbnik hitno traži osobu koja bi na godinu dana ili samo tijekom turističke sezone 2014. radila u Turističkom uredu.
 

Prednost imaju osobe prijavljene na Zavod za zapošljavanje koje zadovoljavaju uvjete za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Natječaj je objavljen na www.hzz.hr  do 31. svibnja 2014. godine.

Prijaviti se mogu i studenti koji bi radili na pola radnog vremena u periodu od 01.06. do 31.08.2014. godine. Molimo zainteresirane koji zadovoljavaju uvjete da se jave u ured TZO Vrbnik ( Placa Vrbničkog statuta 4, tel. 857-479 ) najkasnije do 31.05.2014.

Od studenta se traži:
- da aktivno zna engleski jezik u govoru i pismu,
- da poznaje barem još dva strana jezika ( njemački i talijanski ),
- da poznaje rad na osobnom računalu,
- da ima potrebna informatička znanja radi objave sadržaja na internetu i društvenim
   mrežama,
- da ima komunikacijske i organizacijske vještine