Statistički podaci za prvih sedam mjeseci
Prema podacima TZO Vrbnik za razdoblje siječanj-srpanj na našem području boravilo je u
kategoriziranom smještaju ukupno 4.564 turista ( 141 domaćih i 4.423 stranih), koji su ostvarili ukupno 29.211 noćenja ( 702 domaćih i 28.509 stranih ).  
U odnosu na 2013. godinu broj turista povećao se je za 4%, a broj noćenja za 3%.  
Domaćih je turista bilo 14% više i oni su ostvarili 19% više noćenja, dok je stranih  turista bilo 4% više, a 2% više bilo je i stranih noćenja.  

U hotelu je registrirano 219 dolazaka i 567 noćenja, dok je u prvih sedam mjeseci prošle  godine bilo ostvareno 251 dolazaka i 692 noćenja. Dolazaka je bilo 13% manje, a noćenja  18%.  

U privatnom smještaju do kraja srpnja ostvareno je 5% više dolazaka ( 4.345) i 3% više noćenja ( 28.644 ) u odnosu na prošlu godinu, kad je bilo registrirano 4.127 dolazaka i 27.723  noćenja.


Što se tiče samog srpnja situacija nije tako pozitivna.

U srpnju je na području naše općine u kategoriziranom smještaju boravilo ukupno 2.716  turista ( 99 domaćih i 2.617 stranih ), koji su ostvarili ukupno 18.581 noćenja ( 524 domaćih i  18.057 stranih ).  
U odnosu na 2013. godinu broj turista smanjio se za 7%, a broj noćenja za 10%.  

U hotelu je registrirano 118 dolazaka i 308 noćenja, dok je u sedmom mjesecu prošle godine  bilo 150 dolazaka i 462 noćenja. Dolazaka je bilo 21% manje, a noćenja 33%.  

U privatnom smještaju u srpnju ostvareno je 6% manje dolazaka ( 2.598) i 9% manje noćenja  ( 18.273 ) u odnosu na prošlu godinu, kad je bilo registrirano 2.773 dolazaka i 20.127 noćenja.