Ostvareni turistički promet na području otoka Krka u srpnju i u razdoblju siječanj-srpanj 2015.
Na području Otoka Krka ostvareno je u srpnju 2015. godine 195.031 dolazaka i 1.270.873 noćenja.
U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, to je u dolascima povećanje  za 14,78%, a u noćenjima 12,07%.
U odnosu na prošlu godinu, sva mjesta bilježe povećanja u dolascima i noćenjima i to Omišalj za 10,10%, Malinska 8,91%, Krk 15,29%, Punat 9,73%, Baška11,42%, VRBNIK 27,40% i Dobrinj 14,37%U razdoblju siječanj - srpanj  2015. godine na otoku Krku ukupno je ostvareno 396.225 dolazaka i 2.131.738 noćenja.
U odnosu na isto razdoblje prethodne godine u dolascima je ostvareno više  za 12,08%, kao i u noćenjima gdje je ostvareno više za 9,69%.

Ostvareni rezultati u razdoblju siječanj - srpanj  2015. godine po mjestima su slijedeći;
 
Mjesta           Dolasci       Noćenja      Indeks 2015/2014      
OMIŠALJ        72.153       359.979      105,28      
MALINSKA      47.663       259.768      110,13      
KRK              100.007       548.423      112,35      
PUNAT           56.195       285.192      107,10      
BAŠKA           87.838       478.780      110,58      
VRBNIK           5.119         33.657       115,22      
DOBRINJ        27.250      165.939       111,39      
UKUPNO       396.225    2.131.738      109,69     

U nekategoriziranim objektima u razdoblju siječanj - srpanj 2015. na otoku Krku je ukupno boravilo 37.638 osoba  a ostvareno je 788.783 noćenja  (+3,58%)
Od toga vikendaši (kuće i stanovi za odmor) su ostvarili 30.019 dolaska i 740.393 noćenja (+3,15%), a prijatelji su ostvarili 7.619 dolazaka (+7,02%) i 48.390 noćenja (+3,75%).

U Vrbniku je, u nekategoriziranim objektima, za navedeni period ostvareno, 9.421 noćenje.

Izvor: Turistička zajednica otoka Krka