Ostvareni turistički promet na području otoka Krka u kolovozu i u razdoblju siječanj-kolovoz 2015.
Na području Otoka Krka ostvareno je u kolovozu 231.452 dolazaka i 1.469.262 noćenja.
U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, to je u dolascima povećanje za 6,28%, a u noćenjima 5,58%. U odnosu na 2013. godinu ostvareno je 7,18 % više dolazaka, i 5,86% više noćenja.

Domaći gosti ostvarili su 9.387 dolazaka (+10,72% u odnosu na 2014. godinu) te 60.588 noćenja (+10,50% ), a strani gosti su ostvarili 222.065 dolazaka (+6,10%) i 1.408.674 noćenja (+5,38%). Domaći gosti sudjeluju u ukupnim noćenjima sa 4,12%, a strani gosti sa 95,88%

Najveći broj dolazaka i noćenja ostvareno je u privatnom smještaju  i to 118.112 dolazaka  (+5,37%) i 800.454 noćenja (+9,60%),  u kampovima je ostvareno 70.571 dolazaka (-1,34%) i 437.553 noćenja (indeks 100). Slijede hoteli  sa 40.887 dolazaka  (+5,13%) i 215.794 noćenja (+4,13%). Odmarališta su ostvarila 1.628 dolazaka (+4,23%) i 14.122 noćenja (-15,09%), a kampirališta  254 dolazaka i 1.339 noćenja što je za 18,95 % manje u odnosu na2014. godinu.

Učešće privatnog smještaja u ukupnom prometu je 54,48%,  kampova 29,78% ,  hotela 14,68%, a Ostalo (1,06%) otpada na odmarališta i kampirališta

Najviše stranih dolazaka i  noćenja ostvarili su Nijemci 59.094 dolazaka  (+3,86,% ) i  453.547 noćenja (+ 5,67% ) i učešćem od 30,87%, slijede  Talijani sa ostvarenih 39.458 dolazaka  (+7,07% ) i  226.641  noćenja (+8,24%  u odnosu na 2014. godinu) sa učešćem od 15,43%,  Slovenci  su na trećem mjestu  sa 32.341 dolazaka (isto kao i 2014 ) i 204.603 noćenja (-2% ),  sa učešćem od 13,93% slijede Austrijanci sa 23.621 dolaskom (+3,76%) i 137.380 noćenja (+3,39%) i učešćem od 9,35%, Mađari  su ostvarili 15.836 dolazaka (+26,88%) i 79.010  noćenja što je za 20,29% više u odnosu na 2014. Učešće Mađara u ukupnim noćenjima je 5,38%
Porast bilježe Česi sa 11.790 (+6,74%) dolazaka i 72.861 noćenja (+4,21%), sa učešćem od 4,96%, Slovaci sa 9.394 dolazaka  (+11,26%)  i 59.388 noćenja (+12, 56%), Poljska sa 8.190 dolazaka (+2,48% ) i 48.775 noćenja (-3%%), bilježi blagi pad u noćenjima, a ostale zemlje Nizozemska  koja sudjeluje u prometu sa 2,25% bilježi 3.764 dolazaka i 33.008 noćenja što je za 1,75% više od 2014. Skandinavske zemlje u  kolovozu bilježe rast, ali su  manje zastupljene u odnosu na pred sezonu.


U razdoblju siječanj-kolovoz na otoku Krku ukupno je ostvareno 627.677 dolazaka i 3.601.000 noćenja.
U odnosu na isto razdoblje prethodne godine u dolascima je ostvareno više  za 9,87%, kao i u noćenjima gdje je ostvareno više za 7,98%. U odnosu na 2013. ostvareno je za 9,45% više u dolascima i za 5,39% više u noćenjima.

Domaći gosti ostvarili su 32.959 dolazaka  ( + 18,65% )  i 167.774 noćenja  ( +14,62%). Domaći gosti  imaju učešće  u ukupnim noćenjima za razdoblje siječanj-kolovoz od  5,54 %. Strani turisti su ostvarili 594.718 dolazaka (+ 9,42%)  i 3.433.226  noćenja (+7,67% ). Učešće stranih turista je 95,34%.

Po smještajnim kapacitetima najviše dolazaka i noćenja ostvareno je u privatnom smještaju, sa učešćem od 47,53% u ukupnim noćenjima, a ostvareno je  262.648  dolazaka  (+15,19% ) i 1.711.537 (+12,37 %). U kampovima  je ostvareno 209.627 dolazaka (+9,98%) i  1.168.666 noćenja (+4,57% ). Učešće kampova je 32,45 % u ukupnim noćenjima otoka Krka. U hotelima je ostvareno  149.289  dolazaka  (+7,79%).) i 676.902  noćenja  (+5,55% ). Hoteli ukupno sudjeluju sa 18,80% u ukupnim noćenjima otoka Krka.

Ostvareni rezultati u razdoblju siječanj-kolovoz po mjestima na otoku Krku (indeks 2015./2014.):

Omišalj – 110.689 dolazaka i 586.742 noćenja (indeks 106,31)
Malinska – 79.178 dolazaka i 467.859 noćenja (indeks 110,03)
Krk – 155.852 dolazaka i 910.272 noćenja (indeks109,98)
Punat – 88.399 dolazaka i 484.109 noćenja (indeks 104,70)
Baška – 137.200 dolazaka i 788.782 noćenja (indeks 107,25)
Vrbnik – 9.526 dolazaka i 63.945 noćenja (indeks 112,06)
Dobrinj – 46.833 dolazaka i 299.291 noćenja (indeks 108,73)
Ukupno: 627.677 dolazaka i 3.601.000 noćenja (indeks 107,98)


Po tržištima najveći broj dolazaka i noćenja ostvarili su Nijemci  136.040 (+7,94%), noćenja su ostvarili 980.916 (+9,56%), na drugom su mjestu Slovenci koji su ostvarili 122.806 dolazaka      (+6,18%) i  627.593 noćenja (+1,51% ) te Austrijanci sa 72.608 dolazaka (+ 6,47%) i 386.716 noćenja  (+3% ), Talijani sa 69.275 dolazaka (+10,87% ) i 361.423 noćenja (+10,16%),  slijede Mađari 34.459 dolazaka (+18,59%) i 169.511  noćenja (+15,27%). Česi su ostvarili 33.540 dolazaka (+8,06%) i 213.710 noćenja (+8,03%), Slovaci su ostvarili 23.991 dolazaka (+9%) i 145.579 noćenja (+9%), te Poljaci 21.316 dolazaka (+7,78%) i 132.350 noćenja (+4,51%). Znatan rast bilježi Nizozemska sa 14.526 dolazaka (+3,86%)  i 97.532 noćenja (+3,66),  Šveđani sa 8.696 dolazaka (+52,94%)  i 45.939 noćenja  (+61,63%),  Švicarska sa 9.543 dolaskom i  44.814 noćenja  (+6,88%), Francuska sa 6.716 dolazaka (+12,57% ) i 23.718 noćenja (+11,09%)


U nekategoriziranim objektima u razdoblju siječanj- kolovoz  2015.  na otoku Krku je ukupno boravilo 51.233 osoba, a ostvareno je 1.336.160 noćenja  (+1,26%).
Od toga  vikendaši (kuće i stanovi za odmor)  su ostvarili 36.731 dolaska i 1.238.477 noćenja (+2,22%), a prijatelji su ostvarili  14.502 dolazaka (+1,50%)  i  97.683  noćenja  (-1%%). Najviše noćenja u nekategoriziranim objektima ostvareno je u Malinskoj  (532.604, što je za 2% više u odnosu na 2014. godinu ), a najmanje je ostvareno u Vrbniku 13.083 (-20%). Domaći su ostvarili u nekategoriziranom smještaju  695.985 noćenja (-4%). Najviše  stranih  noćenja ostvarili  su Slovenci  467.043  (+11,67%)  i Nijemci 47.787  (-14%), te Austrijanci  22.119 (+1,97%).


Izvor: Turistička zajednica otoka Krka
Krk, 04.09.2015.