Ostvareni turistički promet na području otoka Krka u rujnu i u razdoblju siječanj - rujan 2015.
Na području Otoka Krka ostvareno je u  rujnu 2015. godine 78.814 dolazaka i 497.584 noćenja.
U odnosu na isto razdoblje 2014. godine broj dolazaka povećao se je za 20,56%, a broj noćenja za 22,04%. U odnosu na 2013. godinu ostvareno je 5,27% više dolazaka i 12,05% više noćenja.
Domaći gosti ostvarili su 2.202 dolazaka  (+13,98% u odnosu na 2014.), te 13.195 noćenja (+35,88% u odnosu na 2014. ), a strani gosti su ostvarili 76.612 dolazaka (+20,76% u odnosu na 2014.) i 484.389 noćenja (+21,70% u odnosu na 2014.). Domaći gosti  sudjeluju u ukupnim noćenjima sa 2,65%, a strani gosti sa 97,35%.

Najveći broj dolazaka i noćenja ostvaren je u privatnom smještaju i to 22.561 dolazaka  (+42,48%) i 192.779 noćenja (+ 30,22%),  u kampovima je ostvareno 29.002 dolazaka (+ 21,05%) i  162.675 noćenja (+ 21,58%), slijede hoteli sa 26.467 dolazaka  (+6,15%) i 139.107 noćenja (+ 12,95%).
Odmarališta su ostvarila 647 dolazaka (+ 26,37%) i 2.178 noćenja (+ 7,34%), a kampirališta su ostvarila 137 dolazaka (+9,60%)  i 845 noćenja (+ 33,70%).

Učešće privatnog smještaja  u ukupnom prometu je 38,74%, kampova 32,69%, hotela 27,96%.
Ostalo (0,61%) otpada na odmarališta i kampirališta.


Najviše stranih dolazaka i  noćenja ostvarili su Nijemci sa 28.599 dolazaka  (+11,18%) i  230.141 noćenja (+ 11,30%) i učešćem od 46,25%, slijede Austrijanci sa ostvarenih 11.109 dolazaka  (+46,77%) i 69.581 noćenja (+39,46% u odnosu na 2014.) sa učešćem od 13,98%.  Slovenci su na trećem mjestu sa 10.305 dolazaka (isto kao i 2014.g.) i 41.780 noćenja (+ 12,82% )  sa učešćem od 8,40% , slijede Talijani sa 4.300 dolazaka (+21,37%) i 23.133 noćenja (+27,57%) sa učešćem od 4,65%. Česi su ostvarili 2.660 dolazaka ( + 30,46%) i 19.977 noćenja ( +15,94%) sa učešćem od 4,01%. Slijede nam Poljaci sa ostvarenim 2.492 dolazaka ( + 48,95%) i 17.010 noćenja (+46,59%) sa učešćem od 3,42%. Mađari su ostvarili 2.760 dolazaka (+19,07%) i 13.984 noćenja (+16,50%) sa učešćem od 2,81%.

Prosjek boravka turista u rujnu je 6,31 dana.

U razdoblju siječanj - rujan 2015. godine na otoku Krku  ukupno je ostvareno 706.491 dolazak i 4.098.584 noćenja.
U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 10,97% više dolazaka, i 9,51% više noćenja. U odnosu na 2013. godinu ostvareno je za 8,97% više u dolascima i za 6,16% više u noćenjima.

Domaći gosti  ostvarili su 35.161 dolazaka  ( + 18,34%)  i 180.969 noćenja  ( +15,94%).
Domaći gosti  imaju učešće  u ukupnim noćenjima za razdoblje siječanj-rujan od  4,42 % .
Strani turisti su ostvarili 671.330 dolazaka (+ 10,61%)  i 3.917.615  noćenja (+9,23% ).
Učešće stranih turista u noćenjima je 95,58%.

Po smještajnim kapacitetima najviše dolazaka i noćenja ostvareno je u privatnom smještaju, sa učešćem od 46,46% u ukupnim noćenjima, a ostvareno je 285.209  dolazaka  ( (+16,96% ) i 1.904.316 noćenja (+13,96%).

U kampovima je ostvareno 238.629 dolazaka (+7,52%) i  1.331.341 noćenja (+6,39% ). Učešće kampova je 32,48 % u ukupnim noćenjima otoka Krka.

U hotelima je ostvareno 175.756  dolazaka  (+7,54%).) i 816.009  noćenja  (+6,74% ). Hoteli ukupno sudjeluju sa 19,91% u ukupnim noćenjima otoka Krka.

 Ostvareni rezultati u razdoblju siječanj- rujan 2015. godine  po mjestima  su slijedeći

OMIŠALJ    126.143 dolazaka i 675,571 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 107,70
MALINSKA      87.626 dolazaka i  526.997 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 111,43
KRK        176.425 dolazaka i 1.038.852 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 110.69
PUNAT      99.390 dolazaka i  547.467 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 107,19
BAŠKA    155.446 dolazaka i  904.218 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 109,42
VRBNIK      10.390 dolazak i 72.031 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 112,49
DOBRINJ      51.071 dolazaka i 333.448 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 110,11
UKUPNO    706.491 dolazak i 4.098.584 noćenja – Indeks 2015/2014 iznosi 109,51


Po tržištima  najveći broj dolazaka i  noćenja ostvarili su  Nijemci  sa 164.639 dolazaka (+8,49%), i 1.211.057 noćenja (+9,89%), na drugom su mjestu  Slovenci  koji su ostvarili  133.111 dolazaka (+5,61%) i  669.373 noćenja  (+2,07% ), zatim slijede  Austrijanci sa 83.717 dolazaka (+ 10,50%) i 456.297 noćenja  (+7,28% ), Talijani sa 73.575 dolazaka (+11,43% ) i 384.556 noćenja (+11,07%),  slijede Česi sa 36.200 dolazaka (+9,44%) i 233.687  noćenja (+8,66%), Mađari su ostvarili 37.219 dolazaka ( +18,63%) i 183.495 noćenja ( + 15,36%), Poljaci su ostvarili 23.808 dolazaka ( + 10,99%) i 149.360 noćenja ( +8,04%).
Znatan rast bilježi Nizozemci sa 16.636 dolazaka (+5,48%)  i 107.818 noćenja (+4,95%), zatim slijede: Šveđani sa 10.673 dolazaka (+62,75% )  i 56.514 noćenja  (+77,18%),  Švicarci sa 11.605 dolazaka i  52.951 noćenja  (+8,29%), Francuzi sa 7.883 dolazaka (+16,23% ) i 27.260 noćenja (+17,01%).

Prosjek boravka turista u razdoblju siječanj-rujan 2015.je 5,8 dana.


Na otoku Krku ukupno je kategorizirano  52.074 osnovnih kreveta i 2% više nego 2014. godine:
U Krku ima 12.276 osnovnih kreveta tj. 3% više od 2014., u Puntu 9.627 (+2%), u Baški 9.570 (-2%), u Malinskoj 7.393 (+8%), u Njivicama 5.740 (-4%), u Omišlju 1.960 (+2%), u Dobrinju 4.525 (+7%) i u Vrbniku 983 (+7%).

U nekategoriziranim objektima u razdoblju siječanj - rujan 2015. na otoku Krku je ukupno boravilo 52.307osoba,  a ostvareno je  1.478.122 noćenja  (+0,90%).
Od toga  vikendaši (kuće i stanovi za odmor) su ostvarili 37.62 dolaska i 1.373.207 noćenja.  Prijatelji su ostvarili  15.145 dolazaka (+1,88%)  i 104.915  noćenja  (+ 0,12%).)
Najviše noćenja u nekategoriziranom objektu  ostvareno je u Malinskoj  535.241 noćenja, što je za 2,86% više u odnosu na 2014. godinu, a najmanje je ostvareno u Vrbniku 13.626 noćenja (-25%).
Domaći su ostvarili u nekategoriziranom smještaju  778.077 noćenja (-4,31%).
Najviše  stranih  noćenja ostvarili  su Slovenci  511.548  (+12,01%)  i Nijemci 53.364  (-13,15%), te Austrijanci  23.418 (+0,12%).Izvor: TZ otoka Krka