Ostvareni turistički promet na području otoka Krka u listopa i u razdoblju siječanj-listopad 2015.
Na području Otoka Krka ostvareno je u  listopadu 2015. godine 18.030 dolazaka i 70.761 noćenje. U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, to je u dolascima smanjenje za 8,91%,  a u noćenjima 5,64%. U odnosu na 2013. godinu ostvareno je 1,63% više dolazaka i 15,75% manje noćenja.
Domaći gosti ostvarili su 2.553 dolazaka  (+2,32%  u odnosu na 2014. godinu), te 6.775 noćenja (+1,38% u odnosu na 2014.godinu ), a strani gosti su ostvarili 15.477 dolazaka (- 10,53% u odnosu na 2014.godinu) i 63.986 noćenja (-6,33% u odnosu na 2014.godinu).
Domaći gosti sudjeluju u ukupnim noćenjima sa 9,57%, a strani gosti sa 90,43%.

Najveći broj dolazaka i noćenja ostvareno je u hotelima i to 13.906 dolazaka (- 1,49%) i 51.738 noćenja (- 3,91%), u kampovima je ostvareno 2.951 dolazaka (- 29.99%) i 10.074 noćenja (- 22,41%). Slijedi privatni smještaj sa 1.104 dolazaka  (- 20,12 %) i 8.555 noćenja (+ 12,09%). Kampirališta su ostvarila 36 dolazaka (- 14,29%)  i 319 noćenja (- 28,15%). Odmarališta su ostvarila 33 dolazaka (- 13,16%) i 75 noćenja (+ 97,37%).

Učešće hotela  u ukupnom prometu je 73,12%, kampova 14,24% , privatni smještaj 12,09%.
Ostalo (0,55%) otpada na odmarališta i kampirališta.

Najviše stranih dolazaka i  noćenja ostvarili su Nijemci sa 7.380 dolazaka  (- 4,66%  ) i  37.600 noćenja (- 6,01) i učešćem od 53,14%, zatim slijede Austrijanci koji sa ostvarili 1.825 dolazaka  (- 22,37%  ) i  7.114 noćenja (- 24,23%  u odnosu na 2014. godinu) sa učešćem od 10,05%. Slovenci su na trećem mjestu sa 3.013 dolazaka (- 30,82 ) i 6.990 noćenja (- 25,21)  sa učešćem od 9,88% , slijede Talijani sa 501 dolazaka (- 26,54%) i 1.226 noćenja (- 24,83%) sa učešćem od 41,73%, Švicarci sa 438 dolazaka (- 9.69%) i 1.695 noćenja ( - 20,31%) sa učešćem od 2,40%. Na šestom mjestu su Mađari sa ostvarenim 379 dolazaka (- 2,07%) i 1.303 noćenja (+4,16%) sa učešćem od 1,84%, a Šveđani su ostvarili 291 dolazaka (+23,85%) i 1.636 noćenja (+22,68%) sa učešćem od 2,31%.
Prosjek boravka turista u  listopadu  je  3,92 dana.


U razdoblju siječanj-listopad 2015. godine na otoku Krku ukupno je ostvareno 724.521 dolazak i 4.169.345 noćenja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 10,37% više dolazaka i 9,21% više noćenja. U odnosu na 2013. godinu ostvareno je 8,77% više dolazaka i 5,69% više noćenja.

Domaći gosti  ostvarili su 37.714 dolazaka  (+ 17,10%)  i 187.744 noćenja (+15,35%). Domaći gosti  imaju učešće  u ukupnim noćenjima za razdoblje siječanj-listopad od 4,50 % .
Strani turisti su ostvarili 686.807 dolazaka (+ 10,02%)  i 3.981.601  noćenja (+8,94% ). Učešće stranih turista  u noćenjima je  95,50%.

Po smještajnim kapacitetima najviše dolazaka i noćenja ostvareno je u privatnom smještaju, sa učešćem od 45,87% u ukupnim noćenjima, a ostvareno je 286.313 dolazaka ( (+16,75% ) i 1.912.871 noćenja (+13,94%).
U kampovima je ostvareno 241.580 dolazaka (+6,83%) i 1.341.415 noćenja (+6,09% ). Učešće kampova je 32,17% u ukupnim noćenjima otoka Krka.
U hotelima je ostvareno 189.662 dolazaka (+6,82%).) i 867.747 noćenja (+6,04% ). Hoteli ukupno sudjeluju sa 20,81% u ukupnim noćenjima otoka Krka.

Ostvareni rezultati u razdoblju siječanj- listopad 2015. godine  po mjestima  su slijedeći

OMIŠALJ    131.527 dolazaka i 694.842 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 107,11
MALINSKA      90.454 dolazaka i  537.388 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 110,69
KRK        179.671 dolazaka i 1.053.557 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 110.30
PUNAT     101.737 dolazaka i  558.465 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 107,11
BAŠKA    159.328 dolazaka i  917.755 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 109,54
VRBNIK      10.484 dolazak i 72.815 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 111,94
DOBRINJ      51.320 dolazaka i 333.523 noćenje – Indeks 2015/2014 iznosi 110,04
UKUPNO    724.521 dolazak i 4.169.345 noćenja – Indeks 2015/2014 iznosi 109,21

Po tržištima najveći broj dolazaka i noćenja ostvarili su Nijemci  sa 172.019 dolazaka (+7,85%), i 1.248.657 noćenja (+9,33%), na drugom su mjestu Slovenci  koji su ostvarili 136.124 dolazaka (+4,39%) i 676.220 noćenja  (+1,66% ), zatim slijede Austrijanci sa 85.542 dolazaka (+ 9,51%) i 463.411 noćenja  (+6,60% ), Talijani sa 74.076 dolazaka (+11,05% ) i 385.782 noćenja (+10,91%),  Česi sa 36.277 dolazaka (+9,48%) i 234.068  noćenja (+8,73%), Mađari sa 37.598 dolazaka ( +18,37%) i 184.798 noćenja ( + 15,27%), te Poljaci sa 23.890 dolazaka ( + 11,03%) i 149.900 noćenja ( +8,14%).
Znatan rast bilježe Nizozemci sa 16.918 dolazaka (+6,48%)  i 108.992 noćenja (+5,81%), zatim slijede: Šveđani sa 10.964 dolazaka (+63,94% ) i 58.150 noćenja  (+79,46%), Švicarci sa 12.043 dolazaka i 54.646 noćenja  (+7,43%), Francuzi sa 8.174 dolazaka (+15,68% ) i 28.191 noćenja (+16,41%).
Prosjek boravka turista u razdoblju siječanj-listopad 2015.je 5,7 dana.

Na otoku Krku ukupno je kategorizirano 52.074 osnovnih kreveta 2% više u odnosu na 2014. godinu.
Krk ima 12.276 osnovnih kreveta (+3%), Punat 9.627 (*2%), Baška 9.570 (-2%), Malinska 7.393 (+8%), Njivice 5.740 (-4%), Omišalj 1.960 (+2%), Dobrinj 4.525 (*7%) i Vrbnik 983 (+7%).


U nekategoriziranim objektima u razdoblju siječanj - listopad 2015. na otoku Krku ukupno je boravilo 52.385 osoba, te je ostvareno je 1.480.050 noćenja  (indeks 100).
Od toga vikendaši (kuće i stanovi za odmor) su ostvarili 37.228 dolaska i 1.374.952 noćenja, a prijatelji 15.157 dolazaka (+1,77%)  i 105.097  noćenja  (- 0,23%).)
Najviše noćenja u nekategoriziranom objektu  ostvareno je u Malinskoj 535.747 noćenja, što je za 2,87% više u odnosu na 2014. godinu, a najmanje je ostvareno u Vrbniku 13.626 noćenja (-25%) i Baški (30.184 noćenja, a što je za 11% manje)
Domaći gosti su u nekategoriziranom smještaju ostvarili 778.392 noćenja (-4,30%).
Najviše stranih noćenja ostvarili su Slovenci 511.822 (+12,00%) i Nijemci 53.544  (-13,19%), te Austrijanci 23.503 (-1%).


Izvor: TZ otoka Krka