eVisitor - VAŽNO
Dana 20. studenoga 2015. u Narodnim novinama 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim je sustav eVisitor propisan kao centralno mjesto prijave i odjave turista, naplate boravišne pristojbe i statističkog upravljanja podacima o obveznicima i turistima. Obveza korištenja sustava od strane obveznika prijave i odjave i turističkih zajednica započinje 01. siječnja 2016. godine te se nakon toga datuma ukidaju alternativni načini prijave i odjave.
Link na Narodne novine: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html


Za pružatelje usluga smještaja sam poslovni proces bitno se ne mijenja osim u dijelu dostave podataka koji će odsad biti moguć elektronskim putem te će iz tog razloga biti potrebno:

- prilagoditi postojeće informacijske recepcijske sustave kako bi se podaci mogli razmjenjivati. Više informacija nalazi se na slijedećem linku:  https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.Web-API.ash

- za sve one koji ne posjeduju vlastite informacijske recepcijske sustave, eVisitor je zamišljen kao web aplikacija bez potrebe za dodatnim instaliranjem na računalo i besplatan je za sve korisnike. Preduvjet je da se do 01.01.2016. ili do prvog dolaska gostiju obrate nadležnoj turističkoj zajednici koja će izdati korisničke podatke i to korisničko ime, lozinku i TAN tablicu za korištenje sustava te uputiti na pomoćne materijale u savladavanju vrlo jednostavne i intuitivne aplikacije.

- Za sve one koji ne posjeduju osnovnu informacijsku opremu ( stolno ili prijenosno računalo, pametni telefon ili tablet uređaj ) novi Pravilnik predviđa instalaciju terminala u TZ na kojem će se prijava i odjava uz asistenciju djelatnika TZ moći izvršiti i na takav način.

Potrebno je naglasiti da obveznik samo prvi puta osobno dođe u nadležnu TZ te da prilikom preuzimanja podataka obvezno predoči identifikacijski dokument i rješenje o pružanju usluga ili u slučaju vlasnika kuće ili stana za odmor i stanovnika općine/grada odgovarajući dokaz o vlasništvu nekretnine. Nužno je da podatke preuzme ovlaštena osoba obveznika (vlasnik, direktor), a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pismenu punomoć od ovlaštene osobe. Sve aktivnosti u sustavu se bilježe i vezane su uz korisničko ime te je iz tog razloga veoma bitno ozbiljno pristupiti prvoj registraciji i preuzimanju korisničkih podataka.

Za sve obveznike koji posjeduju više objekata na području jedne ili više TZ potrebno je da glavni korisnički račun preuzme vlasnik ili odgovorna osoba te nastavi dalje s distribucijom korisničkih računa ostalim objektima. Potrebno je organizirati dodjelu prava s više razine na nižu te se na takav način osigurava upravljanje da viša razina ima pregled podataka o svim objektima dok niža razina ima samo prava na objekte koji su mu pridodani. Sam postupak izdavanja korisničkih računa nižoj razini vrlo je kratak i ne zahtjeva posebne procedure niti dokumente.

Kad je u pitanju sustav TZ cjelokupni poslovni proces prijave i odjave se reorganizira te se u potpunosti okreće centraliziranom pristupu upravljanja podataka svih razina i to sve u skladu s modernim informacijskim tehnologijama. Dosadašnji način prikupljanja statističkih podataka niže razine i podataka o obveznicima boravišne pristojbe odlazi u prošlost te će se centraliziranom bazom olakšati rad TZ  što će u konačnici rezultirati i značajnijom uštedom vremena. Sustav je besplatan za sve TZ te sve troškove održavanja i unapređenja snosi HTZ. Osim što će sustav poslužiti za prijavu i odjavu riječ je i o novom komunikacijskom kanalu u kojem se mogu upućivati obavijesti TZ prema obveznicima, a sve u cilju pravovremenog obavještavanja bilo to vezano uz događanja u okolici bilo to za podmirenje svojih obveza.

Trenutni materijali za korištenje sustava objavljeni su putem Interneta, te će se kontinuirano nadopunjavati sadržajima,  i to:

WEB: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor
Na navedenom linku mogu se preuzeti osnovne informacije o sustavu te informativni letci za korisnike: TZ i obveznike.

YOUTUBE KANAL: https://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g
Na navedenom linku mogu se pregledavati edukativni video materijali kako bi unos podataka bio olakšan.

WIKISTRANICE: Nakon prijave na sustav eVisitor www.evisitor.hr , u gornjem desnom kutu ekrana nalazi se ikona, označena sa upitnikom, putem kojega se pristupa wiki sadržaju. Navedenom sadržaju nije moguće pristupiti bez prethodne prijave na sustav eVisitor. Na navedenoj stranici nalaze se važne informacije o sustavu kao i dokumentacija za spajanje sa ostalim sustavima. Isto tako mogu se pronaći i najčešća pitanja sa odgovorima.

S obzirom da dolazak turista u RH iziskuje određene poslove izvješćivanja nadležnim institucijama (MUP, DZS ) HTZ analizom cjelokupnog procesa i neophodnih podataka odlučila se s dionicima centralizirati prikupljanje podataka o turistima te se kroz daljnje faze razvoja aplikacije očekuje daljnje unapređenje procesa te revidiranje potrebnih obaveznih polja. U tom smislu HTZ s predmetnim dionicima dogovara mogućnost izravnog prijenosa podataka iz sustava eVisitor u sustave kojima isti raspolažu, kako bi se smanjila potreba za dodatnim administriranjem tih podataka od strane samih obveznika.

Zaključak: S obzirom da sustav organizacije naplate boravišne pristojbe na dosadašnji način funkcionira preko 20 godina, zbog kompleksnosti i cjelokupnog procesa od izdavanja rješenja nadležnog ureda i ministarstva do finalne prijave i odjave, implementacija eVisitora vršit će se u više faza te će se lista dionika kontinuirano nadopunjavati, a sve kako bi pružatelji usluga na vrlo jednostavan način bez dodatnih troškova mogli izvršiti sve svoje obveze prema nadležnim tijelima, te kako bi se cjelokupni administrativni i financijski kapacitet usmjerio na aktivnosti kreiranja marketinških politika na razini svojeg objekta i destinacije.