Prigodna prodaja sadnica cvijeća
U petak 22.04.2016. Općina Vrbnik u suradnji sa TZO Vrbnik organizira prigodnu prodaju sadnica cvijeća.
Raspored:
GARICA  11,00 - 12,30 sati (kraj crkve)

RISIKA  13,00 - 14,00 sati (kraj crkve)

VRBNIK 14,00 - 18,00 sati (u Domu) i u subotu 23.04. od 8,00 do 10,00 sati (ako još ostane sadnica )  

Svako domaćinstvo može kupiti max. 20 sadnica. Cijena sadnice je 2,50 kn/kom.