Predavanje: Kulturna Baština otoka Krka - doživljaj za suvremenog gosta
Turistička zajednica otoka Krka nastavlja i u 2017. godini sa edukativnim programima. U suradnji sa Općinom i TZ Malinska-Dubašnica pripremila je zanimljiva predavanja na temu kulture baštine otoka Krka. Predavanja su namijenjena turističkim vodičima, agencijama, hotelijerima i turističkim zajednicama u cilju kvalitetnijih i bogatijih   prezentacija i predstavljanja vrijednosti posebnosti i raznolikosti otoka Krka.

Tema predavanja je pažljivo birana u cilju upućivanja u najosnovnija znanja o otoku Krku, a kojima bi morali raspolagati vodiči, zaposlenici informativnih punktova, agencija i ostalih recepcija
Ovogodišnji program predavanja obuhvaća lokalitet na predjelu Malinske – Dubašnice - arheološki lokalitet Cickini.
Predavanje će se održati 02.ožujka 2017. u Vijećnici Općine Malinska-Dubašnica s početkom u 10:00 sati, a namijenjeno je vodičima, agencijama, voditeljima i zaposlenicima TIC-a kao i direktorima turističkih zajednica otoka Krka i Kvarnera.

Predavač je poznati i vrsni znalac povijesti, arheolog Ranko Starac, koji će  sve zainteresirane, kroz priču provesti i do lokaliteta  „Cickini“ kao i do nedavno otvorenog lapidarija, muzejske postave u Malinskoj.

Organizator predavanja je TZ otoka Krka, a suorganizatori Općina Malinska - Dubašnica i TZO Malinska - Dubašnica i Restoran Noštromo iz Malinske