Stručni surandnik / suradnica u TZO Vrbnik
TZO Vrbnik traži djelatnika / djelatnicu na puno radno vrijeme u trajanju od godine dana, a bez zasnivanja radnog odnosa.

Natječaj je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje do 22.03., a prema uvijetima koji vrijede za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Ostali uvijeti potrebni za zapošljavanje djelatnika:
- da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik / prvostupnica) ili
stručni studij (stručni prvostupnik / prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar / magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist / specijalistica)
- da aktivno zna engleski jezik, te da se dobro služi još njemačkim i talijanskim jezikom
- da poznaje rad na osobnom računalu i ima napredna informatička znanja ( excel, word, internet, društvene mreže )
- da ima položenu B kategoriju i mogućnost korištenja vlastitog automobila
- da ima komunikacijske i organizacijske vještine

Zamolbu sa potrebnom dokumentacijom:
- krati životopis
- presliku diplome
- elektronski ispis e-knjižice ( ukoliko ima radnog staža )
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca )
- presliku osobne iskaznice
- presliku diplome / uvjerenja o završenim dodatnim tečajevima ukoliko ih kandidat posjeduje (nije uvjet)
dostaviti u roku trajanja objave oglasa na adresu: Turistička zajednica Općine Vrbnik, Placa Vrbničkog statuta 4, 51516 Vrbnik