Povijesna posjeta Gradecu, kaštelu knezova Krčkih Frankopana
Knez Mikula IV. poziva da dana 25. ožujka 2017. godine subota, posjetite povijesni kaštel knezova Krčkih, Gradec na otoku Krku! Okupljanje i polazak za Gradec je u 10.00 sati mjesto Garica (parking na igralištu). Do Gradeca vodi gospodin Stjepan Janeković, a kroz bogatu povijest knezova arheolog Ranko Starac.
Plan puta: Garica, Sveti Krševan, Gradec, Potok i mostić… U Gradecu prisutne očekuju Knez Mikula IV, kneginja, plemstvo, straža i puk!!!
PREUZETO SA: http://kastelgradec.simplesite.com/433944126/4547277/posting/povijesna-posjeta-gradecu-ka%C5%A1telu-knezova-kr%C4%8Dki-frankopana?b=668FBB73AF7DEAA1470A6D9856639C2367DD29