Glagoljica

Glagoljanje o slovu, kolu, putu i putniku…

Vrbnik je izvorište glagoljice, svjetski prvak po broju glagoljskih spomenika, mjesto gdje se oduvijek njegovalo glagoljaštvo…

"Pismo otkriva djelić vječnog svjetla u čovjeku, ono je nebeski poredak i jezik ideja, čitanje neba i otkrivanje simbola".

                                                                                          Davor Velnić:
                                                                                                                       U iskonu glagoljice

Taj je znak natopljen teološkim i arhetipskim značenjima, te ujedno crtovlje za glagoljska slova koja su vrbnik upisala u najsvetija poglavlja glagoljaštva. Neka su Vas druga kola dovela do Vrbnika, a vrbničko Vas kolo vodi na put kroz prostor i vrijeme, ali i okolo – naokolo kroz labirint vrbničkih uličica, gdje su svaka kućica i svaki klančić slovo kojim čitamo grad…

Nosioci hrvatsko-glagoljske baštine u Vrbniku, kao i na Krku bili su vrbnički popovi glagoljaši. Poznato je da je seoski kaptol u Vrbniku bio redovito veoma brojan. U bogoslužju kao i u javno-privatnom životu služili su se isključivo hrvatskim jezikom i glagoljskim pismom. Iz Vrbnika je proizašao najveći broj glagoljskih rukopisa, ne samo liturgijskih (misali, brevijari, ...), nego također i drugih, među kojima posebno mjesto zauzi­maju razni zbornici i glagoljske notarske knjige. Tijekom povijesti mnogo je tih glagoljskih rukopisa nestalo, ali ipak uza sve to do danas je sačuvano oko 105 glagoljskih tekstova koji su nastali u Vrbniku ili su u bilo kakvoj vezi s Vrbnikom; čuvaju se u Vrbniku ili u svjiet­skim knjižnicama (Zagreb, Rim, Moskva, Oxford i drugdje). Sačuvano je 469 glagoljskih rukopisa s otoka Krka, a to znači da skoro jedna četvrtina svih rukopisa otpada na Vrbnik.

U prilog tome navesti ćemo ovdje nekoliko povijesnih podataka. Tako je npr. žakan Luka 1445. godine pisao Zrcalo (nalazi se u Vatikanskoj knjižnici iliir. 9) — »popu Grguru v Vrbnici« (Starine 33, 202); žakan Blaž Baromić napisao je u Vrbniku brevijar popa Mavra iz 1460. god. Pisani su vjerojatno i I vrbnički brevijar (13-14. st., najstariji saču­vani glagoljski kodeks hrvatske redakcije), fragmenti brevijaria iz 13. stoljeća, II vrbnički brevijar iz 14. st., III vrbnički brevijar iz 15. st., te II vrbnički misal iz 1462. koji je ukrašen lijepim inicijalima i minija­turama. Kodeks Dijalog sv. Grgura pape i sv. Au­gustina (17. st.) bio je napisan u Vrbniku. Pop Grgur Žašković pi­sao je u Vrbniku 1526. Vrbanski (krčki) statut. Omišaljski plovan izjavio je prigodom vizitacije 1617. godine da je dao prepisati katekizam u Vrbniku.

Simbol, matrica ili izvor glagoljskih slova je vrbničko kolo:

glagoljsko kolo