IZRADA DIGITALNE MULTIMEDIJALNE KARTE KULTURNE BAŠTINE OTOKA KRKA

Turistička zajednica otoka Krka u suradnji sa Centrom za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci izradila je digitalnu multimedijalnu kartu kulturne baštine otoka Krka. Otok Krk je u 2016. godini završio Strategiju razvoja turizma do 2020. godine koja između ostalog daje i strateško razvojna usmjerenja na otoku , pa uz brend koncept koji generira željni imidž otoka Krka kao razvijenog i prepoznatljivog otoka sa resursno-atrakcijskim osnovama kao što su razvijena turistička infrastruktura, ugostiteljstvo, brojne manifestacije, prirodnu baštinu, sve više želi istaknuti i vrlo vrijednu povijesnu i tradicijsku baštinu.

Povijesna baština otoka Krka ovim projektom obuhvaća razdoblje antike, povijesne gradove- kaštele, središta glagoljske baštine, otok Krk je koljevka hrvatske pismenosti, sjedište knezova Frankopana.

U suradnji sa Centrom za industrijsku baštinu , TZ otoka Krka je pokrenula projekt objedinjavanja kulturno umjetničke baštine otoka Krka i njenu prezentaciju modernim tehnologijama – multimedijalno i interaktivno.

Izrađena je digitalna karta koja je obuhvatila 50-tak lokaliteta i izrađene su kataloške jedinice kulturne baštine koje su predstavljene na web stranici TZ otoka Krka na www.visitkrk.hr .

Izradom digitalne karte (postoji i mala tiskana karta) objedinjena je kulturna baština otoka Krka. Kulturni sadržaji žele se približiti gostima i ljubiteljima povijesti , ali i sa željom jačanja i oplemenjivanja kulturnog identiteta otoka Krka, koristeći pri tom mogućnosti moderne tehnologije.

Na projektu su bili uključeni:
Voditelj projekta: Centar za industrijsku baštinu – Sveučilište u Rijeci ,
Uradnica : Ivana Golob Mihić
Tekstovi: Ema i Matija Makarun
Dizajn: Ljiljana Brusić
Programeri :Ljiljana Brusić
Fotografije ; Ivica Brusić – Brujo
Lektura; Gordana Ožbolt
Prijevod: Jana Kegalj

Tržišni identitet otoka Krka kako je naglašeno u Strategiji je osjećaj ispunjenosti – otok Krk ima cijeli niz atributa koji daje osjećaj ispunjenosti gostu , pa je i ovaj projekt jedan od atributa koji ima za cilj upotpuniti turističku ponudu otoka Krka

Krk, srpanj 2017