Pravilnik o proglašavanju turist. općina i gradova; Pravilnik o posebnim uvjetima za zaposlene u TZ