Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

 

 

Donesena je uredba o visini boravišne pristojbe za 2018. godinu, koju možete pročitati na linku - http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_78_1922.html