Povijest župe vrbnik
 
 

Župa Vrbnik (plovanija, seoski kaptol) u koju su uz grad Vrbnik u počecima spadala i sela Garica i Risika kao blagdanske kapelanije. Vrbnička plovanija bila je od starine kaptolska – zvana tako po seoskom kaptolu koji su sačinjavali svi vrbnički svećenici koji su zajednički vršili dušobrižničku službu na svakom području i koralnu službu (konventalnu misu i oficij) u župnoj crkvi u Vrbniku. Na čelu toga svećeničkog zbora bio je plovan (župnik). On je bio prvi među jednakima i predstavljao je kapitul prema vani. To je bila vrlo časna služba te se u Vrbničkom statutu spominje redovito uz mesnog suca i općinsko vijeće.

 

Župa odnosno seoski kaptol u Vrbniku vrlo je stara. Ali njezini počeci nisu nam poznati. Međutim župa Vrbnik nalazila se je među onim župama koje su već u 11 st. postojale u krčkoj biskupiji. Zaista je začudno što se vrbnički kapitul spominje prvi put tek 1472 g. Kad je knez Ivan Frankopan darovao istom kaptolu zemljišt3e zvano „ Ubrov“ za mise „zornice“, te opet 1483 g. Vrbnički puk sakupljen na skupštini bratovštine sv. Marije Vele na Uskrs daruje plovanu i njegovom kaptolu crkvu sv. Mavra.

 

Međutim prvi poznati vrbnički župnik spominje se u statutu bratovštine sv. Ivana Krstitelja u Vrbnije toj brašćini darovao svoju kuću u Vrbniku, vinograd i česticu na vrbničkom teritoriju. U tom statutu spominje se po prvi put i vrbnička župna crkva sv. Marije  koja se nalazi u samom centru Vrbnika.