Razgon

 

Prve nedjelje nakon blagda­na Sv. Petra ¡ Pavla u Vrbniku se obilježava Razgon, dan zavr­šetka mužnje ovaca i njihovo puštanje na slobodnu ispašu. Razgon nema definirani datum (kao Petrova) jer on može biti dan poslije Petrove (ako je Petro­va u subotu ).

 

Janjci se odvajaju od ovaca i ovce se tada pošalje na slobodnu ispašu po „dermunima" (suhozi­dom obzidani pašnjaci) oko Vrbnika. U Vrbniku se stado svakodnevno ne kontrolira, niti se ovce vodi doma svaku večer. Ovce imaju već njima poznati teritorij na kojem pasu i čobani ih obilaze, eventualno im nose vodu i zimi si­jeno ako padne snijeg. Ovce se češće kontro­liraju kada se janje, jer svatko želi znati za ko­liko mu se stado pove­ćalo, a često treba „pomoći" ovci da se ojanji. Ako se ovce muzu, onda čobani odlaze do ovaca i muzu dva puta dnevno (ujutro i uvečer). Znaju se čobani i udru­žiti, objediniti stado od dva ili tri vlasnika i musti sve ovce pa tako svatko muze jednom dnevno. Ovce se danas muzu do Razgona, a onda ih se pusti i na „komunadu" (teritorij koji čoban nema u vlasništvu nego u najmu; komanada je državni ili crkveni terito­rij). Razgon je nekada predstav­ljao i ostavljanje pomuženog mli­jeka onome koji je imao ovce u najmu.

 

Nekada nisu svi bili vlasnici ovaca. Ovce i stada (oko 20 gla­va) nekada su imali imućnije obi­telji. Da bi se imalo ovce, trebalo je imati i pašnjake (dermune), a kako su se svi bavili poljoprivre­dom i stočarstvom, nije se moglo iznajmiti pašnjak. Neke obite­lji imale su više zemlje, pa i više pašnjaka. Zato su oni koji su to sebi mogli priuštiti davali stado u najam, za to su dobivali dio mli­jeka, a drugi dio pripadao je čo­banu koji se brinuo o stadu. Na Razgon vlasnik stada se odricao svojega dijela pomuženog mlije­ka u korist čobana i tada je čoban imao ukupnu količinu mlijeka za sebe. Naravno da je tada bilo i manje mlijeka jer su pašnjaci bili pojedeni, a krajem lipnja ili po­četkom srpnja nije bilo ni previše vode.

 

Čobani su bili zahvalni vla­snicima stada i pašnjaka na tom daru jer su u nekoliko dana pove­ćali količinu sira za svoju brojnu obitelj. Žene su radile sir od ov­čjeg mlijeka i skutu. Od skute su pekli kolač poviticu.

 

Danas se tehnologija pro­izvodnje sira pojednostavnila. Koriste se forme za sir od inoxa (cijev od inoxa je probušena kako bi sirutka izlazila iz mladog sira; kontrolira se temperatura mlijeka, koristi se kupovna sirut­ka). Manje promjena doživjela je proizvodnja skute koja se radi od nusprodukta koji je ostao od proizvodnje sira. Sirutka koja je ostala od sira zakuha se na laga­noj vatri i kada isplivaju ukrućeni komadići, procijedi se na cjedilj­ku i kroz gazu i pusti 8 sati. Tako ocjeđena skuta se stavi na tanjur.

 

Skuta mora biti dovolj­no vlažna, ali i kom­paktna na tanjuru i ne presuha. Od tako pri­pravljene skute može se napraviti povitica. Za poviticu se u sku­tu stavi 2-3 jaja, nari­bane limunove kori­ce, dvije žlice šećera, dvije-tri žlice brašna da to poveže, pecilni prašak i peče se u maloj zdjelici jer je ukupna količina mala. Jedna skuta je teška oko >2 kg. Od mladog ovčjeg sira ispeku se presneci. Na razvaljano tijesto okrugla oblika stavi se nadjev od od naribanog svježeg ovčjeg sira, limunove korice, krušnih mrvica, jaja ... i oblikuju se prstima koša­rica od tijesta. Presneci se peku u okruglim formicama i ispečeni pošećere i razrežu na komadiće. Presnec i povitica su tipični vrbenski kolači i ne postoji indu­strijski nadomjestak za te kolače. Najčešće se peku upravo za Ivanju i Petrovu jer je to štajun od sira, ali i blagdani koje treba obi­lježiti tradicionalnim gastronom­skim delicijama uz čašu vrbničke žlahtine.

 

razgon.jpg

                                                                                                     

 

                                                                                                                    Autor

                                                                                                                    Mira Katunar