SPOMEN TISKARA BLAŽA BAROMIĆA I DRAGUTINA PARČIĆA

Tiskara je otvorena 2003. godine u spomen na dva uvažena vrbnička svećenika, prvog poznatog glagoljaškog tiskara Blaža Baromića i posljednjeg glagoljaškog tiskara Dragutina Parčića. Sadrži repliku tiskarske preše sa svim popratnim pomagalima koji su se koristili u 16. st. Nastala je prema preciznim nacrtima prof. Frana Para u brodogradilištu u Puntu. Naoko gruba i masivna drvena preša vrlo je fini i precizni instrument za otiskivanje tekstova te u linorezu i drvorezu izrađenih ilustracija, glagoljskih inicijala i likovnih uradaka. Prve tiskane knjige bile su prava umjetnička djela ukrašena iluminacijama i minijaturama, a na hrvatskom prostoru tiskane su na latinici i glagoljici. U glagoljaškom tiskarstvu posebno mjesto zauzima pop glagoljaš Blaž Baromić (r. nakon 1440., umro nakon 1505.) kao prvi poznati glagoljski tiskar koji je nakon dugogodišnjeg iskustva u vrbničkom glagoljaškom skriptoriju i tiskarske edukacije u Veneciji, 1494. otvorio Senjsku glagoljsku tiskaru i tiskao četvrtu po redu hrvatsku glagoljsku inkunabulu tzv. Senjski glagoljski misal. Posljednji glagoljski tiskar, bio je još jedan Vrbenčan Dragutin Parčić (1832.-1902.) izuzetno svestran čovjek: franjevac trećoredac, kanonik, glagoljaš, gimnazijski profesor, znanstvenik, jezikoslovac, leksikograf, kartograf i jedan od pionira fotografije u Hrvatskoj. Kao odličan znalac hrvatske glagoljaške tradicije izdao je 1893. posljednji glagoljski Misal.