SV. JERONIMA (RISIKA)

Crkva sv. Jeronima treća je u povijesnom nizu, sagrađena je 1940. na mjestu crkve sv. Jeronima podignute 1861. O najstarijoj crkvi sv. Jeronima koja se nalazila Gornjem Selu nema traga o gradnji. Prvi put se spominje 1603. u biskupskoj vizitaciji. Uz crkvu je postojala i Bratovština sv. Jeronima. U vrijeme francuske vlasti ukinuta je Bratovština i prodana sva crkvena imovina. Kasnije je crkva ponovno u funkciji, no broj Risičana se povećao pa se gradi nova crkva u Dolinjem Selu na mjestu današnje. Risičani 30.9. svečano proslave blagdan svoga zaštitnika misnim slavljem i pučkom feštom.