KAPELA SV. MARIJE MALE ILI BLAŽENE DJEVICE MARIJE OD POROĐENJA

Ova se kapela nalazi uz župnu crkvu sa sjeverozapadne strane. Glagoljski natpis iz 1505. svjedoči o izgradnji, izvođačima radova i plovanu Vidu Saganiću koji ju je dao podignuti. Nekada je imala tri oltara, sada ima jedan na kojem se nalazi vrijedna oltarna drvena pala, poliptih domaćih majstora iz 15. st. s kipom sv. Ane koja drži malo dijete Mariju, a uokolo su likovi svetaca. U ovoj kapeli nekada se pokapalo pokojnike o čemu svjedoče grobne ploče.