ŽUPNA CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Vrbničkom starom gradskom jezgrom s najuzvišenijeg mjesta dominira jednobrodna župna crkva. Prvi put se spominje 1325. u statutu bratovštine sv. Ivana Krstitelja. Više puta je pregrađivana i nadograđivana. U 16. st. vjerojatno na mjestu starije građevine nastaje nova okrenuta u smjeru sjever-jug. Današnje pročelje potječe iz 19. st. U svetištu se u sredini nalazi drveni, a u pozadini veliki mramorni oltar kipara Ivana Rendića. Velika drvena pozlaćena oltarna pala (koja je na restauraciji) djelo je nepoznatog majstora iz 16. st., prikazuje Marijino uznesenje na nebo, a sa strane su kipovi: sv. Andrija, sv. Petar, sv. Jeronim, sv. Ivan Krstitelj, sv. Nikola, sv. Franjo, sv. Antun Padovanski, sv. Sebastijan, sv. Lovro, sv. Stjepan, Djevica Marija, arkanđeo Gabrijel i u sredini uskrsli Krist. Kasetirani strop djelo je vrbničkog slikara Ivana Volarića Piturića iz 1929., a prikazuje Marijino uznesenje po uzoru na Tizianovu Assuntu. U crkvi ima 5 bočnih oltara posvećenih: Presvetom Srcu Isusovu, sv. Josipu, Majci Božjoj Karmelskoj, Gospi Lurdskoj i Svetom križu. U najstarijem dijelu crkve nalazi se gotička kapela Blažene Djevice Marije od Ružarija koju je prema tradiciji dao podignuti Ivan VII. Frankopan. Oltar krasi drvena pala nabavljena u Veneciji 1477. s prikazom Bogorodice s Djetetom kako pruža krunicu sv. Dominiku i sv. Katarini Sienskoj. Medaljoni prikazuju 15 otajstava. Ispod kleče donatori Ivan VII. Frankopan, njegova žena Elizabeta s djecom Nikolom i Katarinom.