100 STEPS – VAJAVINA

Najduža ruta ronjena s uronom sa stijene na Vajavini