OSTACI OSTALIH CRKAVA I KAPELA

OSTATCI CRKVE SV. NEDIJE

Građevina na samom ulazu u Vrbničko polje tik uz glavnu cestu danas ne izgleda kao crkva s obzirom da je s vremenom izgubila tu funkciju. Glagoljski natpis svjedoči da ju je 1445. sagradio meštar Mihovil, a zapis lokalnog povjesničara Ivana Feretića kaže da ju je podignuo krčki biskup Franjo I. iz Modruša. On je naime u vrijeme haranja kuge u gradu Krku, pobjegao u Vrbnik i u jednom pokloncu izdržao karantenu te se tako spasio od strašne epidemije. U znak zahvalnosti dao je sagraditi crkvu u kojoj su nekada bile slike zaštitnika od kuge sv. Sebastijana i sv. Roka. U vrijeme francuske uprave crkva je prodana na javnoj dražbi, a kasnije su se u njoj od lošeg vremena sklanjali vrbnički težaci.

OSTATCI CRKVE SV. JURJA

Ostatci crkve nalaze se jugoistočno od Vrbnika u uvali Sv. Jurej nekoliko kilometara nakon uvale Potovošće. To je romanička jednobrodna crkvica s polukružnom apsidom. Kao frankopanska crkva prvi put se spominje 1453. u zapisu koji kaže da je postala biskupijska crkva i da u njoj mise vrbnički svećenici. Pretpostavlja se da je izgrađena u 12. ili 13. st., a napuštena je u 17. st. U crkvi se nalazi nacrt freske Sv. Jurja i trgovačkog jedrenjaka s tri jedra iz 13. st. jedinstven u Hrvatskoj.