OSTACI CRKVE SV. MARKA

U uvali Sv. Marek poviše jedine pješčane plaže na otoku Krku, na malom poluotočiću nalazi se crkva posvećena sv. Marku. Spominje se u biskupskoj vizitaciji 1565., no stil gradnje otkriva da je puno starija, vjerojatno je nastala na prijelazu 12. u 13. st., napuštena je 1790. Arheolozi su oko crkve pronašli antičke tragove: rimske grobove s nakitom, željeznim oružjem i pečenom keramikom, a ispod mora su pronađeni ostatci ville rustice što ukazuje da se u rimsko doba ovdje odvijao život, a naselje s lučicom je u ovoj uvali postojalo i nakon dolaska Hrvata.