Pravo na pristup informacijama


ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Općine Vrbnik uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15). Naknada troškova dostave tražene informacije naplaćuje se sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Vrbnik putem telefona na broj: +385 051 857 479. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

- na adresu: Turistička zajednica Općine Vrbnik, Placa Vrbničkog stauta 4, 51516 Vrbnik
- elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@vrbnik.hr
- donijeti osobno u Turistički uredu Turističke zajednice Općine Vrbnik, radnim danom
od 8.30 do 15.30 sati.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

Službenik za informiranje: Marijana Jadro, tel. + 385 (0)51 857 479


OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.DOC
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.PDF
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE.PDF