SV. ANTONA PADOVANSKOG

Kapela sv. Antuna Padovanskog nalazi se preko puta župne kuće u ulici koja povezuje Škujicu i Placu. 1671. sagradili su je i obdarili posjedom vrbnički svećenici: Šimun Matanić, Ivan Cvečić, Nikola Fugošić i Juraj Volarić. Oporukom su odredili da patronat nad kapelom pripadne njihovu rodu do petog koljena, a poslije da prijeđe na Bratovštinu sv. Antuna Padovanskog. Na oltaru je slika sv. Antuna Padovanskog i noviji mramorni oltar koji je poklonila Janja Pavan. Na zidovima su slike domaćeg slikara Ivana Volarića Piturića iz 1898. s naslovom Čudesa sv. Antuna. Ispred kapele je loža i zvono nabavljeno u Mariboru 1923.