SV. IVANA KRSTITELJA

Crkva sv. Ivana Krstitelja posvećena je zaštitniku Vrbnika koji se slavi 24.6. za Ivanju. Sagradio ju je prvi poznati vrbnički plovan Damjan 1323. kao sjedište Bratovštine sv. Ivana Krstitelja. Nadograđena je 1611. Ulazi se kroz ložu, a ima i zvonik. Na oltaru se nalazi obnovljena oltarna pala koja se spominje prvi put u 16. st. Prikazuje krštenje Ivana Krstitelja na Jordanu, a nad njim lebdi Duh Sveti u liku golubice. Oko glavnog prizora nalaze se sv. Zaharija i sv. Elizabeta, Gospa s Djetetom, sv. Ilija i sv. Margareta, povrh svih Vječni Otac. Do 1956. uz crkvu je bilo mjesno groblje koje je preseljeno izvan mjesta Sv. Marije dragi. U loži pred crkvom grobnice su vrbničkih svećenika. Tradicionalno su se ovdje ispraćali pokojnici uz Kapare i drevne napjeve. Crkva se nalazi neposredno uz novu fontanu na Trgu sv. Ivana Krstitelja.