[rev_slider alias="one-image2"]

Knezovi Krčki Frankopani i Vrbnik

Jeste li znali da je ova moćna velikaška obitelj svoj prvi kaštel Gradec imala upravo nedaleko Vrbnika iznad Vrbničkog polja? I danas kameni ostatci čuvaju uspomenu na slavne krčke plemiće koji su neraskidivo bili vezani za Vrbnik. U njemu je stolovao prvi knez Krčki Dujam I. koji je 1118. dobio od Mlečana otok na upravu. Krčki su knezovi Frankopani kao mletački vazali vladali otokom sve do 1480. kada će ga u vrijeme Ivana VII. zauvijek izgubiti kao svoj feudalni posjed, ali će nastaviti vladati kopnenim posjedima kao važni akteri hrvatske povijesti, sve do Urote zrinsko-frankopanske 1671. kojom je nesretno okončana slava, moć i ugled obitelji Frankopana i Zrinskih smaknućem Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana po kojem osnovna škola nosi ime.

Razdoblje frankopanskog upravljanja vrijeme je gospodarskog i kulturnog procvata cijelog otoka Krka, ali i vrijeme postepenog stjecanja novih posjeda na kopnu te jačanja ugleda i plemićke moći. Mnogo grade: kaštele, utvrde, uređuju mjesta, unaprjeđuju gospodarstvo, pomažu gradnju crkava i samostana, potiču korištenje hrvatskog jezika i glagoljice te staroslavenskog bogoslužja. I sam Vrbnik će u to vrijeme doživjeti svoj vrhunac kao upravno, kulturno i vjersko središte; kao komuna sa samostalnom upravom u kojoj je 1388. nastao Vrbnički statut na hrvatskom jeziku i glagoljici, drugi takav u Hrvatskoj; kao glagoljaško središte s najvećim brojem danas sačuvanih vrijednih raritetnih glagoljskih knjiga i kamenih natpisa.

U Vrbniku i okolici neće biti problem pronaći frankopanske tragove. Pretpostavlja se da je njihov drugi kaštel nekada bio uz crkvicu Sv. Maver, a u samoj jezgri grada na Placi Vrbničkog statuta nekada se nalazila Kneževa palača. U ulici Glavača i danas se nalazi Baćin dvor nazvan tako po krčkom knezu Bartolu VII. Baćinu, a u ulici Pod keštel (kaštel) sačuvane su gradske zidine. Kako su izgledali Ivan VII. Frankopan, žena Elizabeta te njihova djeca Nikola i Katarina možete vidjeti u gotičkoj kapeli Gospe od Ružarija koja se nalazi u Župnoj crkvi. U njihovo su vrijeme sagrađene mnoge crkve: svetog Nikole na Gradcu, svetog Mavra, svetog Jurja, svetog Luke, svetog Ivana, svetog Petra (danas Gospoja), Svih svetih, svete nedije, svetog Kuzme i Damjana te dijelovi župne crkve. Također su dali sagraditi nahodište i hospicij te pomagali karitativno djelovanje kapara, jedne od najstarijih srednjovjekovnih bratovština u Hrvatskoj.

Knezovi Krčki Frankopani obilježili su našu povijest, ostavili nam vrijednu baštinu, a da su bili dobri upravitelji svojih posjeda možda bismo mogli zaključiti iz tradicionalnih pjesama njihovih podložnika koje su se prenosile s koljena na koljeno, poput one nastale povodom vjenčanja jednog Frankopana:

„U Vrbniku nad morem,

Granuo sretan dan,

Zvon bruji, narod kliče:

Živio Frankopan!“