Kutak za vikendaše

Turistička zajednica Općine Vrbnik
51516 Vrbnik, Placa Vrbničkog statuta 4
tel. ++385 (0)51 857 479
info@vrbnik.hr

UPLATA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Prema Zakonu o turističkoj pristojbi ( Narodne novine 52/2019 ) turističku pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu.

Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan, koji se koriste sezonski ili povremeno.

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu turističku pristojbu plaćaju kada u kući i stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju od 15.6. do 15.9.

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi i to samo građani Republike Hrvatske i državljane država ugovornika ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
Članovima uže obitelji vlasnika kuće i stana za odmor u smislu ovoga Zakona smatraju se supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, roditelji i usvojitelji.

Paušalni iznos turističke pristojbe može se uplatiti do 15.7. tekuće godine na uplatni račun Turističke zajednice Općine Vrbnik (iza 15.7. plaća se turistička pristojba umanjena za 70%) sa eVisitor uplatnicom u pošti ili banci.

Paušalni iznos turističke pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor iznosi:
Mjesto1. i 2. član (po osobi)3. i svaki sljedeći član (po osobi)
Vrbnik, Risika, Garica, Kampelje100,0050,00
Dnevna cijena turističke pristojbe u terminu od 15.6. do 15.9.:
Vlasnik i članovi uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%

MjestoTuristička pristojbaTuristička pristojba umanjena za 70%
Vrbnik, Risika, Garica, Kampelje10,003,00