Kutak za vikendaše

Turistička zajednica Općine Vrbnik
51516 Vrbnik, Placa Vrbničkog statuta 4
tel. ++385 (0)51 857 479
info@vrbnik.hr

UPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi N.N. 35/95; 41/95; 52/95; 64/00; 42/05; 68/07; 152/08 boravišnu pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu.

Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan, koji se koriste sezonski ili povremeno.

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući i stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju glavne sezone odnosno od 01.07. do 01.09.

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi i to samo građani Republike Hrvatske i državljane država ugovornika ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
Članovima uže obitelji vlasnika kuće i stana za odmor u smislu ovoga Zakona smatraju se supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, roditelji i usvojitelji.

Paušalni iznos boravišne pristojbe može se uplatiti do 15.07. tekuće godine na uplatni račun Turističke zajednice Općine Vrbnik (iza 15.07. plaća se boravišna pristojba umanjena za 70%) sa eVisitor uplatnicom u pošti ili banci.

Paušalni iznos boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor iznosi:
RazredMjesto1. i 2. član (po osobi)3. i svaki sljedeći član (po osobi)
AVrbnik60,0025,00
CRisika40,0015,00
DGarica, Kampelje30,0012,00
Vlasnik i članovi uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.
Dnevna cijena boravišne pristojbe u terminu od 01.07. do 31.08.:

RazredMjestoBoravišna pristojbaBoravišna pristojba za vlasnike kuća ili stanova za odmor umanjena za 70%
AVrbnik10,003,00
CRisika7,002,10
DGarica, Kampelje5,001,50