Tjedan odmora vrijedan
Ministarstvo turizma RH i Hrvatska turistička zajednica pokrenuli su akciju pod nazivom “Tjedan odmora vrijedan”. Ovom akcijom u terminu od 10.04. do 19.04.2020. godine omogućuje se svim zainteresiranim građanima da putuju i upoznaju druge dijelove Hrvatske uz značajne uštede (50% popusta na usluge).
Na sudjelovanje u akciji mogu se prijaviti svi poslovni i privatni subjekti iz turističkog sektora poput hotela, privatnih iznajmljivača, turističkih agencija, restorana, barova, nacionalnih parkova i parkova prirode, muzeja, galerija, prijevoznika, rent-a-cara, iznajmljivača plovila te subjekata zdravstvenog i lječilišnog turizma.
Svoju turističku uslugu poslovni i privatni subjekti mogu od 17.02.2020. prijaviti putem web stranice https://tjedanodmoravrijedan.hr/B2B/ .
Cijene usluga koje će biti aktualne u tjednu od 10.04. do 19.04.2020. godine potrebno je prilagoditi sukladno uvjetima Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice.