Organizacija zdravstvene zaštite u PGŽ tijekom pandemije Covid-19
Ažurirani detaljni savjeti i upute za postupanje u okolnostima bolesti COVID-19.

Zdravstvena zaštita na Kvarneru organizirana je temeljem smjernica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - Postupak kod pojave bolesti kod gosta 19. lipnja 2020. godine.

ADRESE I KONTAKTI TURISTIČKIH AMBULANTI (detaljni popis liječnika s radnim vremenom i ostalim kontaktima):
TURISTIČKA AMBULANTA ADRESA KONTAKTI
Opatija Vladmira Nazora 4 +385 51 271 227
Crikvenica Kotorska 13A +385 51 445 185
Krk Vinogradska 2B +385 99 609 4089
Njivice Primorska cesta 29 (hotel Jadran) +385 91 251 8034
Mali Lošinj Dominika Skopinića 4 +385 51 445 276
Martinšćica Martinšćica, Cres +385 51 574 330
Rab Palit 143A +385 51 776 993

Pri jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) djeluju lokalni stožeri civilne zaštite koji su nadležni za postupanje.

POSTUPAK KOD SUMNJE NA COVID-19:
ZA GOSTA:
1. Ostati u smještajnoj jedinici / objektu.
2. Obavijestiti telefonom o bolesti odgovornu ili ovlaštenu osobu smještajne jedinice / objekta.
3. Sumnja na COVID-19 postavlja se na temelju telefonskog razgovora s liječnikom u ugovornoj ambulanti ili liječnikom u turističkoj ambulanti radi obavljanja pregleda.

ZA ODGOVORNU ILI OVLAŠTENU OSOBU U SMJEŠTAJNOM OBJEKTU:
1. Obavijestiti telefonom liječnika u ugovornoj ambulanti ili liječnika u turističkoj ambulanti.
2. Obavijestiti gosta da zajedno s osobama s kojima je do tada boravio, ostane u smještajnoj jedinici do liječničkog pregleda i dobivanja daljih uputa.
3. U slučaju sumnje na COVID-19 gostu se osigurava izolacija u objektu boravka do telefonom dogovorene medicinske obrade. Izolacija i smještaj pacijenta koji je u obradi (testiranje) zbog sumnje na infekciju, odnosno koji izvan bolnice čeka rezultat testa u pravilu se provodi u iznajmljenoj smještajnoj jedinici / objektu zajedno s osobama s kojima je do tada boravio.
4. Ako gost treba hitnu bolničku obradu zbog težeg kliničkog stanja pozivom na broj 112 najavljuje se potreba za hitnim medicinskim prijevozom i hospitalizacija u nadležnoj bolnici.

VAŽNO: daljnje upute u dokumentu od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

U nastavku:
- plakate za javne prostore na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku
- plakat za javne prostore o pravilnom pranju ruku
- čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom COVID-19
- čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19

Preporuke za rad:
- hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19
- marina i kampova tijekom epidemije COVID-19
- turističkih agencija tijekom epidemije COVID-19
- na jahtama, brodicama i drugim plovilima tijekom epidemije COVID-19