Obrazac TZ 2 za 2022. godinu
Dragi iznajmljivači!
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema prebivalištu fizičke osobe, zbirni podatak o osnovici za obračun članarine Obrazac TZ 2.

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Obrazac TZ 2 za 2022. godinu potrebno je dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi do 15.1.2022.

Upute za ispunjavanje su slijedeće:
- Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022.
- Upisati ukupan broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 45,00 kuna po osnovnom krevetu.
- Ako imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 22,50 kuna po krevetu.
- Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7., ili u 3 rate (31.7.,31.8. i 30.9.)
- U zadnjoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2021. godinu.

Preuzmite Obrazac TZ2
Primjer ispunjenog obrasca TZ2