Savjetovanje s javnošću o Nacrtu strategije razvoja održivog turizma do 2030. g.

E-savjetovanje - Nacrt strategije razvoja održivog turizma do 2030

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine akt je strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.8.2022.

Više informacija pronađite OVDJE!

Savjetovanje s javnošću o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

U okviru izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine provodi se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak SPUO). U okviru postupka SPUO provodi se i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu. Kao rezultati Strateške studije proizašle su mjere zaštite okoliša kako bi se prepoznati negativni utjecaji do kojih može doći provedbom Strategije sveli na najmanju moguću razinu. Također, u okviru Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predložene su mjere ublažavanja negativnih utjecaja Strategije na ciljne vrste, stanišne tipove i ciljeve očuvanja te cjelovitost područja ekološke mreže.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.8.2022.

Više informacija pronađite OVDJE!