Natječaj za izbor koordinatora TZO Vrbnika
Na temelju članka 18. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) , članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 24. Statuta Turističke zajednice Općine Vrbnik (SN PGŽ 22/20) i Odluke Turističkog vijeća TZO Vrbnik o raspisivanju natječaja za sezonskog djelatnika TZO Vrbnik donesenoj na 11. sjednici dana 28. travnja 2023. godine, Turistička zajednica Općine Vrbnik raspisuje

NATJEČAJ za izbor SEZONSKOG DJELATNIKA, na radno mjesto KOORDINATOR – INFORMATOR Turističke zajednice Općine Vrbnik broj izvršitelja; 1 izvršitelj ( m/ž ), na određeno puno radno vrijeme na 4 mjeseca

TEKST NATJEČAJA

Natječaj je otvoren od 04.05.2023. do 18.05.2023. godine do kraja dana.
Ponude koje pristignu nakon roka, smatrat će se zakašnjelima.