Besplatna osposobljavanja u turizmu
Poštovani iznajmljivači,
Učilište Ambitio u okviru projekta „3D u hrvatskom turizmu“, financiranog iz Eurospskog socijalnog fonda, provest će tri programa osposobljavanja namijenjena nezaposlenim osobama mlađima od 25 godina i starijima od 54 godine. Riječ je o programima osposobljavanja za domaćina/cu smještajnih kapaciteta, domaćina/cu broda i domaćina/cu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva.
Zahvaljujući Ministarstvu turizma i sredstvima Europske unije omogućeno je besplatno osposobljavanje osobama koje se žele baviti poslovima i pružanjem usluga u turizmu.
Svim polaznicima pokriveni su svi troškovi: troškovi samoga obrazovanja, prijevoza, smještaja i prehrane za vrijeme cjelokupnoga trajanja programa.
Kako bi se osigurala što kvalitetnija usluga u nautičkom turizmu, a Hrvatska ostala vodeća charter destinacija u svijetu, izradili smo program osposobljavanja za domaćina/icu broda koji će se će se provoditi na brodu u Trogiru, od 17. do 26. listopada 2019. godine. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem sljedeće poveznice: http://3dturizam.uciliste-ambitio.hr/domacin-ica-broda/prijava/ .
Današnji turisti spremni su platiti veću cijenu za bolju i kvalitetniju uslugu u privatnom smještaju. Kako podići kvalitetu usluge privatnog smještaja naučit ćete upravo na programu osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta koji će se provoditi u Baškoj na Krku, od 1. do 14. listopada 2019. godine te od 13. do 22. siječnja 2020. godine u Brodu na Kupi. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem sljedeće poveznice: http://3dturizam.uciliste-ambitio.hr/domacin-ica-smjestajnih-kapaciteta/prijava/ .
Seoska obiteljska gospodarstva mogu raditi cijele godine i povećati svoje prihode zahvaljujući gostima koji su željni raznolike ponude ruralnog turizma. Program osposobljavanja za domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva će se provoditi u Višnjici kraj Slatine, od 10. do 23. listopada 2019. godine. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem sljedeće poveznice: http://3dturizam.uciliste-ambitio.hr/domacin-ica-turistickog-seoskog-obiteljskog-gospodarstva/prijava/ .
Za više informacija o projektu „3D u hrvatskom turizmu“ i programima osposobljavanja kontaktirajte nas na e-mail: info@uciliste-ambitio.hr , telefonom na broj: 01/4677 803 ili posjetite našu mrežnu stranicu: http://3dturizam.uciliste-ambitio.hr/prijava/ .