Otvorena Javna e-savjetovanja Ministarstva turizma
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

KAMPOVI:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11874
Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilnku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi
Opis savjetovanja: Na temelju odredbi članka 8. stavka 4., članka 15. stavka 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19), ministar nadležan za turizam, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi.
Savjetovanje je otvoreno do: 29.09.2019.

LUKE NAUTIČKOG TURIZMA I PLOVNI OBJEKTI:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11885
Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata
Opis savjetovanja: Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu ("Narodne novine", broj 130/2017 i 25/2019) ministar turizma, donosi Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata. Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti i kategorije marina, vrste i minimalni uvjeti drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata i uvjeti koje moraju ispunjavati te način kategorizacije marina.
Savjetovanje je otvoreno do: 29.09.2019.

OBITELJSKA DOMAĆINSTVA:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11892
Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
Opis savjetovanja: Na temelju odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19) ministar turizma, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.
Savjetovanje je otvoreno do: 29.09.2019.

OPG:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11877
Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Opis savjetovanja: Na temelju odredbi članka 39. stavka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19) ministar turizma, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Savjetovanje je otvoreno do: 29.09.2019.

HOTELI:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11898
Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"
Opis savjetovanja: Na temelju odredbi članka 8. stavka 4., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 24. stavka 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/2015, 121/2016, 99/2018 i 25/2019), ministar nadležan za turizam, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli".
Savjetovanje je otvoreno do: 02.10.2019.