Arheologija kao izvor gastro-turističke ponude
U nastavku preuzmite poziv na radionicu pod nazivom ”Arheologija kao izvor gastro-turističke ponude”, koja se organizira u sklopu projekta CLAUSTRA+, a održat će se u subotu, 31.08.2019. godine s početkom u 12:00 sati u Društvenom domu Studena.