Natječaj za izbor direktora/direktorice TZO Vrbnik
Na temelju članka 18. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) , članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 24. Statuta Turističke zajednice Općine Vrbnik (SN PGŽ 22/20) i Odluke Turističkog vijeća TZO Vrbnik o raspisivanju natječaja za direktora/icu TZO Vrbnik donesenoj na 6. sjednici dana 17. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće TZO Vrbnik raspisuje

NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Vrbnik
broj izvršitelja; 1 izvršitelj ( m/ž ), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

Tekst NATJEČAJA.

Ponude koje pristignu 10.05.2022. godine nakon 15,00 sati i nadalje, smatrat će se zakašnjelima.