Dokumenti

Strateški planovi

Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2018. – 2020. godine
Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014. – 2020. (sažetak)
Strategija razvoja turizma
Glavni plan razvoja turizma PGŽ
Strategija razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine
Projekt razvoja kulturnog turizma Općine Vrbnik
Program ukupnog razvoja Općine Vrbnik


Statut i poslovnici
Statut TZO Vrbnik 2020.
Ispravak Statuta TZO Vrbnik - 27.06.2024.
Poslovnik o radu Skupštine TZO Vrbnik 2020.
Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZO Vrbnik 2020.
Poslovnik o radu Poslovnog odbora TZO Vrbnik 2022.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TZO Vrbnik 2022.

Arhiva

Pravilnik o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika TU TZO Vrbnik 2019.
Poslovnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Turističkog ureda TZO Vrbnik 2010.
Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZO Vrbnik 2010.
Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZO Vrbnik 2010.
Poslovnik o radu Skupštine TZO Vrbnik 2010.
Statut TZO Vrbnik 2010.


Planovi rada i izvješća

2024.
Financijski plan TZO Vrbnik za 2024. godinu - računovodstveni
Godišnji program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2024. godinu

2023.
Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja TZO Vrbnik za 2023. godinu
Godišnje izvješće ZPPI povjerenik 2023. goddine
Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2023. godini
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2023. godinu
Izvješće o radu direktorice TZO Vrbnik 01.01.-30.11.2023.
Odluka o imenovanju Direktora TZO Vrbnik 14.11.2023.
Izvršenje financijskog plana do 30.09.2023.
Financijski izvještaj neprofitne org. - TZO Vrbnik polugodišnji 2023.
Financijski plan TZO Vrbnik za 2023. godinu - računovodstveni
Godišnji program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2023. godinu
Izvješće o izvršenju programa rada TZO Vrbnik za 2023. godinu
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2023. godinu

2022.
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija - TZO Vrbnik za 2022
Izvješće o izvršenju programa rada TZO za 2022. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2022. godinu
Odluka o imenovanju direktora TZO Vrbnik - novo
Izvješće o radu direktora i radu TZO Vrbnik za period studeni 2021. - listopad 2022. godine
Odluka o imenovanju direktora Turističke zajednice Općine Vrbnik
Financijski plan TZO Vrbnik za 2022. godinu - računovodstveni
Godišnji program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2022. godinu

2021.
Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Vrbnik za 2021. godinu
Izvješće o izvršenju Programa rada TZO Vrbnik za 2021. godinu
Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja TZO Vrbnik za 2021. godinu
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola TZO Vrbnik za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2021. godinu
Izvješće o radu direktora i radu TU TZO Vrbnik u periodu studeni 2020. - listopad 2021.
Godišnji program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2021. godinu

2020.
Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Vrbnik za 2020. godinu
Financijsko izvješće TZO Vrbnik za 2020. godinu
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola TZO Vrbnik za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2020. godinu
Izvješće o radu direktora i radu TU TZO Vrbnik u periodu studeni 2019. – listopad 2020.
Program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2020. godinu

2019
Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Vrbnik za 2019. godinu
Financijsko izvješće TZO Vrbnik za 2019. godinu
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola TZO Vrbnik za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2019. godinu
Izvješće o radu direktora i radu TU TZO Vrbnik u periodu studeni 2018. – listopad 2019.
Program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2019. godinu

2018
Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Vrbnik za 2018. godinu
Financijsko izvješće TZO Vrbnik za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2018. godinu
Izvješće o radu direktora i radu TU TZO Vrbnik u periodu studeni 2017. – listopad 2018.
Program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2018.

2017
Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Vrbnik za 2017. godinu (.xls)
Financijsko izvješće TZO Vrbnik za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2017. godinu
Program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2017. godinu

2016
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu