Dokumenti

Strateški planovi

Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2018. – 2020. godine
Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014. – 2020. (sažetak)
Strategija razvoja turizma
Glavni plan razvoja turizma PGŽ
Strategija razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine
Projekt razvoja kulturnog turizma Općine Vrbnik
Program ukupnog razvoja Općine Vrbnik


Statut i poslovnici

Statut TZO Vrbnik 2020.
Poslovnik o radu Skupštine TZO Vrbnik 2020.
Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZO Vrbnik 2020.
Pravilnik o radu TZO Vrbnik 2020.

Arhiva

Pravilnik o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika TU TZO Vrbnik 2019.
Poslovnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Turističkog ureda TZO Vrbnik 2010.
Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZO Vrbnik 2010.
Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZO Vrbnik 2010.
Poslovnik o radu Skupštine TZO Vrbnik 2010.
Statut TZO Vrbnik 2010.


Planovi rada i izvješća

2021.
Program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2021. godinu

2020.
Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Vrbnik za 2020. godinu
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola TZO Vrbnik za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2020. godinu
Izvješće o radu direktora i radu TU TZO Vrbnik u periodu studeni 2019. – listopad 2020.
Program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2020. godinu

2019
Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Vrbnik za 2019. godinu
Financijsko izvješće TZO Vrbnik za 2019. godinu
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola TZO Vrbnik za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2019. godinu
Izvješće o radu direktora i radu TU TZO Vrbnik u periodu studeni 2018. – listopad 2019.
Program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2019. godinu

2018
Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Vrbnik za 2018. godinu
Financijsko izvješće TZO Vrbnik za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2018. godinu
Izvješće o radu direktora i radu TU TZO Vrbnik u periodu studeni 2017. – listopad 2018.
Program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2018.

2017
Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Vrbnik za 2017. godinu (.xls)
Financijsko izvješće TZO Vrbnik za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana TZO Vrbnik za 2017. godinu
Program rada i financijski plan TZO Vrbnik za 2017. godinu

2016
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu